U Hrvatskoj još uvijek velike količine staklene ambalaže završavaju na komunalnim i divljim deponijima

 

U 2012. godini je na hrvatsko tržište plasirano ca 82 tisuća tona ambalažnog stakla (preliminarni podaci – obuhvaćena prazna i puna ambalaža). Od toga se u pogon reciklaže Vetropack Straže vratilo tek 40,8 tisuća tona, što znači da je preko 40 tisuća tona završilo na komunalnim deponijima ili, još gore, na divljim odlagalištima otpada.
Pogledamo li kretanje stope recikliranja stakla u periodu od 2006. (kad je stupio na snagu postojeći pravilnik o zbrinjavanju ambalaže) naovamo, uočavamo izrazito negativan trend. Jer, 2006. je u Hrvatskoj stopa recikliranja dosegnula 58,4%, već 2009. se smanjila na 51%, dok je u 2012. pala na 49,2%. Očiti signal da se pod hitno mora mijenjati čitav sustav zbrinjavanja ambalaže, koji se nakon početnih dobrih rezultata pokazao nekorektnim i nedovoljno učinkovitim.

Znamo da se staklo može recikirati bezbroj puta a da ne gubi na svojoj kvaliteti. Povećavanjem udjela starog stakla u smjesi za proizvodnju novih boca i staklenki štedi se energija i potrošnja primarnih sirovina te smanjuju emisije otpadnih plinova. Da bi čim više povećala udjel staklenog krša u smjesi, Vetropack Straža intenzivno istražuje moguće izvore starog stakla iz susjednih zemalja. Tijekom 2012. je iz Mađarske, Bosne i Hercegovine, Austrije i Srbije uvezeno 35 tisuća tona starog stakla, što s 40 tisuća tona prikupljenih u našoj državi čini 75,9 tisuća tona.  No, sve to je još uvijek daleko od količina koje bi nam omogućile  željeno povećanje udjela staklenog krša u smjesi.

Za očekivati je da će se ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju konačno urediti sustav zbrinjavanja ambalažnog otpada (i s time vezani propisi) te ukinuti administrativne zapreke koje otežavaju uvoz ove za Vetropack Stražu vrijedne sirovine iz zapadnih zemalja. Ipak, logično je da se prije svega računa na staro staklo prikupljeno na domaćem i nama susjednim tržištima.

Vetropack Straža je aktivni sudionik sustava zbrinjavanja ambalažnog otpada.  Od MOPUG-a smo dobili 10-godišnju koncesiju za recikliranje stare staklene ambalaže. Kontinuirano se ulaže u modernizaciju postrojenja reciklaže koje je takvog kapaciteta da se u njemu može preraditi svo staro staklo koje se plasira na tržište Hrvatske.

I dalje se provodi educiranje dobavljača o potrebnoj čistoći staklenog otpada te PR- aktivnosti usmjerene odgoju djece mlađeg školskog uzrasta za pravilno zbrinjavanje staklene ambalaže (suradnja sa školama, web stranica http://recikliranje-stakla.com/
Vetropack Straža je prva i posljednja karika u kružnom toku staklene ambalaže. Ovu privilegiju (proizvođača i prerađivača)  shvaćamo i kao obavezu da aktivno i permanentno djelujemo na poboljšanju sustava zbrinjavanja.