Materijali za nastavni sat

Kako održati nastavni sat o recikliranju stakla?

Recikliranje staklene (i svake druge) ambalaže je tema koja bbi se svakako trebala naći u nastavnom programu naših osnovnih škola. Da bismo nastavnicima olakšali obradu teme, nudimo dvije gotove pripreme za održavanje nastavnog sata (za niže i više razrede škole).

Predlažemo da potreban popratni grafički materijal (fotografije i sl…) skinete s naše web stranice.

 

Ukupno materijala: 3