Jedino se može 100% reciklirati

Staklo nije otpad,  već dragocjena sirovina. Reciklirajmo!

Staklo je jedinstveno. Ono je jedini ambalažni materijal koji se može 100% reciklirati. Staro se staklo  može pretaliti bezbroj puta, a da pritom ne gubi na kvaliteti. Upotrebljava se kao vrijedna sirovina za proizvodnju nove staklene ambalaže. Od jedne tone starog stakla, uz dodatak energije, dobit će se  jedna tona novih staklenih boca.

Što se više stakla reciklira, to se troši manje energije i sirovina, smanjuju se onečišćenja zraka i emisije CO2.

Recikliranjem stakla doprinosimo zelenijem i čišćem okolišu. Od recikliranja svi imamo koristi.